Aftermath (2017) ฅนเหล็ก ทวงแค้นนิรันดร์

Aftermath (2017) ฅนเหล็ก ทวงแค้นนิรันดร์

Aftermath ฅนเหล็ก ทวงแค้นนิรันดร์

ชีวิตของคนแปลกหน้าสองคนกลายเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างไร้ความปรานีหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกหนัก

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย