All I See Is You (2016) รัก ลวง ตา

ALL I SEE IS YOU (2016) รัก ลวง ตา

All I See Is You (2016) รัก ลวง ตา
คู่สามีภรรยาที่ทุกคนต้องอิจฉา ถึงแม้ว่ากีน่าจะพิการทางสายตามาตั้งแต่เด็ก เจมส์ก็คอยเป็นสายตาให้กับเธอ ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันในกรุงเทพมหานคร เมืองที่เป็นสถานที่ทำงานของเจมส์ แต่แล้วทุกอย่างที่ดูเหมือนจะลงตัวก็เริ่มพังทลายลงเมื่อกีน่าได้รับการผ่าตัดรักษาดวงตา ด้วยสายตาที่มองเห็นเหมือนคนปกติ พฤติกรรมของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจนทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขาสั่นคลอน

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย