American Hangman (2019) อเมริกัน แฮงแมน

AMERICAN HANGMAN (2019) อเมริกัน แฮงแมน
5.8

ผู้ชาย 2 คนถูกขังอยู่ในห้อง “American Hangman” ใต้ดินผู้จับกุมมีกล้องถ่ายรูปให้พวกเขาและทะลักออกมาทางเว็บ เปลี่ยนเป็น “เบื้องต้น” เนื่องจากผู้พิพากษาศาลลาออก กลุ่มผู้สังเกตการณ์กลายเป็นผู้ฟังชายที่ไม่ปรากฏชื่อสื่อสารสดผ่านสื่อเครือข่ายบนเว็บแสดงให้เห็นว่าเขาลักพาตัวบุคคลภายนอกสองคนและเสนอให้สังหารพวกเขาจนจบวัน “อเมริกัน แฮงแมน”

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย