Black Mass (2015) อาชญากรซ่อนเขี้ยว

BLACK MASS (2015) อาชญากรซ่อนเขี้ยว

 Black Mass อาชญากรซ่อนเขี้ยว
Black Mass สร้างจากเรื่องจรืงของ Whitey Bulger เจ้าพ่อมาเฟียที่มีความผิดร้ายแรงทางอาญาที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเซาท์บอสตัน และเขายังเป็นแอบเป็นสายให้ FBI เพื่อโค่นล้มมาเฟีย

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย