Dam999 (2011) เขื่อนวิปโยควันโลกแตก

DAM999 (2011) เขื่อนวิปโยควันโลกแตก
3.6

หลังจากหลายปีที่นักเดินเรือสองคนกลับไปที่บ้านเกิดพร้อมกับความหวังในการเริ่มต้นใหม่พวก “เขื่อนวิปโยควันโลกแตก” เขารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาศูนย์กลางของเรื่องนี้คือเขื่อนยักษ์อายุ100 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นในอินเดียโดยชาวอังกฤษสมัยล่าอาณานิคม เช่นเดียวกับเขื่อนแห่งนี้คือตัวละคร แต่ละตัวที่กักเก็บอารมณ์ของพวกเขาเอาไว้จนเมื่อวันที่เขื่อนแตกออกมา และพวกเขาเหล่านี้ก็พร้อมจะจมหายไปกับมวลน้ำมหึมา ส่วนหมายเลข 999 ก็มีความลับที่เกี่ยวข้องกับหน้า “Dam999” ประวัติศาสตร์ของอินเดียในยุคนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย