Genghis Khan (2018) เจงกิสข่าน

เจงกิสข่าน
5.1

“Genghis Khan” และ “เจงกิสข่าน” เป็นที่รักของเยาวชนอย่างสุดซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดตของการผ่านของพ่อTemüjinทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาหยุดลงอย่างรวดเร็ว Temüjinสร้างเส้นตรงสำหรับสถานที่ซึ่งเขาเติบโตขึ้นมา เป็นอย่างที่มันอาจมองด้วยการโจมตีที่ไม่คาดคิดจากสหายเก่าของพ่อของเขา

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย