Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ

Godzilla: City on the Edge of Battle

Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ

เรื่องก็จะต่อจากตอนจบของภาคที่แล้วเลย คือกลุ่มมนุษย์ผู้มีชีวิตรอดจากการถูกก็อตซิลล่าจู่โจมได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มคนปริศนาซึ่งดูเหมือนจะอาศัยอยู่บนในโลกใบนี้มานาน ก่อนจะพบว่าบางทีกุญแจสำคัญในการโค่นราชันสัตว์ประหลาดอาจเป็น เมคาก็อตซิลล่า อาวุธจักรกลซึ่งสูญหายไปตั้งแต่ 20,000 ปีที่แล้ว

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย