Havoc (2005) วัยร้าย วัยร้อน

HAVOC (2005) วัยร้าย วัยร้อน

Havoc วัยร้าย วัยร้อน
ชีวิตของเหล่าวัยรุ่นมีอันจะกินที่อาศัยอยู่ใน แอล เอ ที่มีกลิ่นไอของวัฒนธรรมแบบฮิพ ฮอพ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเลียนแบบรูปแบบชีวิตแบบพวกแก๊งสเตอร์ พวกเขาพบกับปัญหาในที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแก๊งสเตอร์นักค้ายาตัวจริง

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย