Identity Thief (2013) ล่าสาวแสบ แอบรูดปรื้ด

IDENTITY THIEF (2013) ล่าสาวแสบ แอบรูดปรื้ด

Identity Thiefล่าสาวแสบ แอบรูดปรื้ด
หนังเล่าเรื่องราวของ Sandy หนุ่มพนักงานบริษัทฐานะปานกลางที่ชีวิตต้องพบกับเรื่องวุ่นวายเมื่อเขาถูก Diana สาวแสบร่างท้วมที่ปลอมแปลงชื่อของเขาไปใช้จ่ายมากมายจนตามมาด้วยเรื่องรายวุ่นๆอีกเพียบ เมื่อทั้ง 2 มาเผชิญหน้ากัน

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย