In America (2002) อิน อเมริกา

In America (2002)
7.8

In America (2002) อิน อเมริกา
ครอบครัวของผู้อพยพชาวไอริชปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนถนนสายกลางของครัวนรกในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กเสียชีวิตเรื่องราวของครอบครัวชาวไอริชที่ประสบความยากลำบากการดำรงชีวิตในอเมริกา จนคริสตี้ หนูน้อยชาวไอริชวัยสิบเอ็ดขวบ บุตรสาวของครอบครัว ต้องอธิษฐานขอพรจาก แฟรงกี้ น้องชายที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อช่วยให้ พ่อ แม่ น้องสาว และเธอ สามารถผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายที่เกิดขึ้น

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย