Joseph: King of Dreams (2000) โจเซฟ จอมราชา

JOSEPH: KING OF DREAMS (2000) โจเซฟ จอมราชา

Joseph: King of Dreams โจเซฟ จอมราชา
Joseph: King of Dreams ในการเล่าเรื่องราวที่มีชีวิตชีวานี้จากหนังสือพระธรรมปฐมกาลในพระคัมภีร์ไบเบิลของขวัญแห่งการตีความความฝันของโจเซฟและเสื้อโค้ทสีที่เก่งของเขาเป็นแรงบันดาลใจความอิจฉาในพี่น้องของเขา

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย