Judge Archer (2012) ตุลาการเกาทัณฑ์

JUDGE ARCHER (2012) ตุลาการเกาทัณฑ์

Judge Archer ตุลาการเกาทัณฑ์
เรื่องราวของเหล่าผู้ฝึกยุทธ์ ซึ่งมีเป้าหมายคล้ายคลึงกันคือการเข้าร่วมกองทัพ กับเปิดสำนักยุทธ์ ปี 1917 เหล่าขุนศึกแย่งอำนาจกัน สำนักยุทธ์มีดาษดื่น บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย การขัดกันทั้งหมดทั้งปวงจึงถูกตัดสินโดยผู้มีฉายาว่าJudge Archer

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย