Kokoda: 39TH Battalion (2006) โคโคดาสมรภูมิเดือด

KOKODA: 39TH BATTALION (2006) โคโคดาสมรภูมิเดือด

Kokoda: 39TH Battalion โคโคดาสมรภูมิเดือด
ปี 1942 กองทัพญี่ปุ่นส่งกำลังทหารเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 อันโหดร้ายประเทศออสเตเลียถูกรุกรานญี่ปุ่นเข้ายึดครองแหลม โคโคด้า เพื่อยึดเป็นฐานทัพ หน่วยรบอเมริกันถูกส่งเข้าไปภายใต้การนำของกองกำลังพิเศษ เพื่อปกป้องพื้นที่ของ โคโคด้า หลายคนต้องตายเพราะเดินป่า ไม่มีอาหาร ไม่มีที่พัก ศัตรูที่จ้องเอาชีวิตผู้ที่รอดไปได้ คือพวกเดนตาย เท่านั้น

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย