Land Of The Dead (2005) ดินแดนแห่งความตาย

LAND OF THE DEAD (2005) ดินแดนแห่งความตาย

Land Of The Dead ดินแดนแห่งความตาย
ตอนนี้ซอมบี้ได้นำทั่วโลกที่อยู่อาศัยได้สร้างกำแพงในเมืองเพื่อให้ออกมาตาย แต่ทั้งหมดไม่ดีที่มันปลอดภัยมากที่สุดเช่นการปฏิวัติโค่นล้มวางแผนที่จะเป็นผู้นำเมืองและซอมบี้จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย