Mother and Child (2009)

Mother and Child (2009)
7.2

Mother and Child (2009)
ละครมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงสามคน: ผู้หญิงอายุห้าสิบปีลูกสาวที่เธอยอมแพ้เมื่อรับเลี้ยงเมื่อสามสิบห้าปีก่อนและผู้หญิงที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมของเธอเอง

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย