Once Upon a Time in China and America (1997) หวงเฟยหง พิชิตตะวันตก

ONCE UPON A TIME IN CHINA AND AMERICA (1997) หวงเฟยหง พิชิตตะวันตก

Once Upon a Time in China and America  หวงเฟยหง พิชิตตะวันตก
หวง เฟยหง และสหาย ได้เดินทางไปยังอเมริกา เพื่อเป็นเกียรติการเปิดร้านใหม่แก่บรรดาลูกศิษย์ แต่ระหว่างการเดินทางนี้เอง หวงเฟยหงได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำ และพลัดหลงไปอยู่กับชาวอินเดียนแดง ต่อมา เขาได้พบกับบิลลี่ และได้กลายมาเป็นเพื่อยนกันในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หวงเฟยหงก็ได้พบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายอีกครา เนื่องจากเขาถูกใส่ร้ายว่าได้กระทำการปล้นธนาคาร แล้วถูกส่งตัวไปเพื่อลงทัณฑ์ด้วยการแขวนคอ โดยที่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าใครเป็นผู้วางแผนการอันชั่วร้ายนี้

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย