Once Upon a Time in Shanghai (2014) อึ้ง ทึ่ง สู้

ONCE UPON A TIME IN SHANGHAI (2014) อึ้ง ทึ่ง สู้

 Once Upon a Time in Shanghai อึ้ง ทึ่ง สู้
หม่าหย่งเจิน (อู๋อวิ่นหลง) โตมาพร้อมกับศิลปะการต่อสู้และมือขวาอันหนักหน่วง ถึงกับต้องใส่กำไลเพื่อรั้งพลังหมัดของเขาไว้ หม่าหย่งเจินตั้งใจเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้เพื่อทำงานอย่างสุจริต แต่แล้วสถานการณ์กลับบังคับให้เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและการอยู่รอดจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย