S.W.A.T. Under Siege (2017) จู่โจม..เดือด..ระห่ำ

S.W.A.T. Under Siege (2017) จู่โจม..เดือด..ระห่ำ

S.W.A.T. Under Siege จู่โจม..เดือด..ระห่ำ
หน่วย SWAT เกิดขึ้นภายใต้กองไฟจากผู้ก่อการร้ายจากต่างประเทศที่พยายามแสวงหาความลึกลับของชายผู้ที่ถูกจับกุมโดยซีแอตเทิลหน่วย SWAT หลังจากที่การจู่โจมผิดพลาดอย่างมหันต์

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย