Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

SEAL TEAM SIX: THE RAID ON OSAMA BIN LADEN (2012) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน
 Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน
สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวก เขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย