Starship Troopers : Traitor of Mars (2017) สงครามหมื่นขา ล่าล้างจักรวาล

Starship Troopers : Traitor of Mars (2017) สงครามหมื่นขา ล่าล้างจักรวาล

Starship Troopers : Traitor of Mars สงครามหมื่นขา ล่าล้างจักรวาล
สหพันธรัฐทหาร Johnny Rico ได้รับคำสั่งให้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้รับสมัครใหม่ในสถานีดาวเทียมบนดาวอังคารซึ่งข้อบกพร่องยักษ์ได้ตัดสินใจที่จะกำหนดเป้าหมายการโจมตีครั้งต่อไปของพวกเขา

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย