Suffragette (2015) หัวใจเธอสยบโลก

Suffragette (2015) หัวใจเธอสยบโลก
6.9

 Suffragette (2015) หัวใจเธอสยบโลก
ภาพยนตร์อิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรปี 1912 ที่ประชาชนผู้หญิงลุกขึ้นมารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิสตรี หนังเล่าเรื่องผ่านมุมมองของหญิงสาวโรงงานนามว่า มอดด์ วัตส์ (แครี่ มัลลิแกน) ผู้ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มหลังจากถูกกดขี่มานาน

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย