Super Troopers 2 (2018)

Super Troopers 2 (2018)
6.3

Super Troopers 2 (2018)
เมื่อข้อพิพาทชายแดนเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯและแคนาดา Super Troopers จะมอบหมายให้มีการจัดตั้งสถานีลาดตระเว ณ ทางหลวงในพื้นที่ที่มีการพิพาท

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย