Survivor (2014) ผจญภัยล้างพันธุ์ดาวเถื่อน

Survivor (2014) ผจญภัยล้างพันธุ์ดาวเถื่อน

Survivor (2014) ผจญภัยล้างพันธุ์ดาวเถื่อน

นานนับทศวรรษที่ท่องไปในอวกาศเพื่อหาดาวเคราะห์เป็นบ้านใหม่ ยานอวกาศของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายได้ตกลงไปบนดาวเอเลี่ยนดวงหนึ่ง
เมื่อลูกเรือของเคต มีทรา ถูกอมนุษย์กินเนื้อจับตัวไป เธอจำเป็นต้องร่วมมือกับกลุ่มมนุษย์ต่างดาวนักรบพื้นเมืองสวมหน้ากาก
ก่อนที่สิ่งที่เหลือไว้สำหรับมนุษยชาติจะถูกทำลายไปจนหมดสิ้น

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย