Tai Chi Zero (2012) ไทเก๊ก หมัดเล็กเหล็กตัน

TAI CHI ZERO (2012) ไทเก๊ก หมัดเล็กเหล็กตัน

 Tai Chi Zero ไทเก๊ก หมัดเล็กเหล็กตัน
หยางลู่ฉาน เหยียนว์เสี่ยวเชา เด็กหนุ่มไม่ธรรมดาเดินทางไปยังหมู่บ้านเฉินเพื่อเรียนรู้มวยไทเก๊ก ซึ่งเป็นวิทยายุทธ์ต้องห้ามสำหรับคนนอก ขณะที่เขาพยายามอย่างหนักให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งหมู่บ้านก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤต เมื่อกองกำลังติดอาวุธเดินทางมายังหมู่บ้านพร้อมกับเครื่องจักรไอน้ำขนาดมหึมา และประกาศจะสร้างทางรถไฟบริเวณที่หมู่บ้านเฉินตั้งอยู่ชาวบ้านจึงต้องพร้อมใจกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขา ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจต้องยอมวางใจเด็กหนุ่มแปลกหน้าอย่างหยางลู่ฉานให้เรียนรู้ไทเก๊กด้วย

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย