The Best Exotic Marigold Hotel (2011) โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (2011) โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ

The Best Exotic Marigold Hotel โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ
ผู้เกษียณอังกฤษเดินทางไปอินเดียเพื่อพักอาศัยในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับการบูรณะใหม่ หรูหราน้อยกว่าการโฆษณาของโรงแรม Marigold แต่ช้าจะเริ่มมีเสน่ห์ในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเป็นชาวบ้านพบจุดมุ่งหมายใหม่ในวัยชราของพวกเขา

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย