The Curse of Downers Grove (2015) โรงเรียนต้องคำสาป

THE CURSE OF DOWNERS GROVE (2015) โรงเรียนต้องคำสาป

The Curse of Downers Grove โรงเรียนต้องคำสาป
โรงเรียนต้องคำสาป ดาวน์เนอร์โกรฟ โรงเรียนมัธยมที่ชาวบ้านเชื่อว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะทุกปีจะต้องมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตก่อนพิธีจบ คำสาปนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่? ขอเชิญทุกท่านมารวมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันใน

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย