The Finest Hours (2016) ชั่วโมงระทึกฝ่าวิกฤตทะเลเดือด

THE FINEST HOURS (2016) ชั่วโมงระทึกฝ่าวิกฤตทะเลเดือด

 The Finest Hours ชั่วโมงระทึกฝ่าวิกฤตทะเลเดือด
ภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์จริง เมื่อพายุขนาดใหญ่โจมตีชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา จนทำให้เรือบรรทุกน้ำมันที่มีลูกเรือกว่า30ชีวิต ต้องตกอยู่ในนาทีชีวิต โดยหน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐได้ส่งเรือกู้ชีพฝ่าพายุออกไปเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมาอย่างปลอดภัย ท่ามกลางคืนที่สูงกว่า 60 ฟุต ที่ถาโถมเข้ามา

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย