The Godfather 3 (1990) เดอะ ก็อดฟาเธอร์ 3

THE GODFATHER 3 (1990) เดอะ ก็อดฟาเธอร์ 3

The Godfather 3 (1990) เดอะ ก็อดฟาเธอร์ 3
ผู้นำแห่งตระกูลผู้ทรงอิทธิพลล้นฟ้า ไมเคิล คอร์ลีโอเน่ (อัล ปาชิโน) ในช่วงวัยหกสิบกว่า คิดสำนึกผิดกับสิ่งเลวร้ายที่เคยทำไปในอดีต เพื่อลบล้างความรู้สึกผิดนี้ เขาจึงต้องการปลดปล่อยครอบครัวให้เป็นอิสระจากโลกอาชญากรรม เรื่องราวยังคงเข้มข้นด้วยเรื่องของอำนาจ การสืบทอด เจตนารมณ์ การแก้แค้นและความรัก

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย