The Matrix 1 (1999) เดอะ เมทริกซ์ 1: เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลก 2199

THE MATRIX 1 (1999) เดอะ เมทริกซ์ 1: เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลก 2199

The Matrix 1 เดอะ เมทริกซ์ 1: เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลก 2199
แอนเดอร์สัน หนุ่มอ๊อฟฟิตธรรมดา ไม่เป็นจุดเด่น แต่แท้ที่จริงแล้วเค้าเป็นแฮคเกอร์มือพระกาฬใช้ชื่อรหัสว่า “นีโอ” วันหนึ่งเขาได้พบกับบุรุษลึกลับที่บอกเขาว่า โลกใบนี้ที่เขาอยู่ สิ่งที่เขาเห็น เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์จักรกล ตัวจริงของเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่ถูกป้อนข้อมูลเขาสู่สมอง เพื่อเลี้ยงดูเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องจักร และเขาคือผู้ที่จะช่วยเหล่ามนุษชาติได้ตามคำทำนาย

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย