The Patriot (2000) เดอะ แพทริออต ชาติบุรุษ ดับแค้นฝังแผ่นดิน

THE PATRIOT (2000) เดอะ แพทริออต ชาติบุรุษ ดับแค้นฝังแผ่นดิน

The Patriot (2000) เดอะ แพทริออต ชาติบุรุษ ดับแค้นฝังแผ่นดิน
The Patriot เดอะ แพ็ทริออท ชาติบุรุษดับแค้นฝังแผ่นดิน เบนจามิน มาร์ติน.(เมล กิ๊บสัน).ได้ร่วมทำสงครามโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ เมื่อการทำสงครามปฏิวัติอเมริกาได้ลุกลามมาถึงครอบครัวอันเป็นที่รัก เขาจำต้องลุกขึ้นมาออกรบโดยมีลูกชายคอยรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความ ต้องการมีชีวิตที่สงบสุข ซึ่งนั่นหมายถึงการที่เขาจะต้องยุติสงครามและ.ทำให้ประเทศชาติมีอิสรภาพ เพื่อให้ครอบครัวของเขากลับมาอยู่อย่างเป็นสุขเช่นเดิม

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย