The Professor and the Madman (2019)

The Professor and the Madman
7.3

ครูเจมส์เมอร์เรย์เริ่มทำงานรวบรวมภาษาเพื่อการอ้างอิงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ “The Professor and the Madman” ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าและได้รับมากกว่า 10,000 โซนจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Broadmore Criminal ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับศาสตราจารย์เจมส์เมอร์เรย์ซึ่งในปี 2400 เริ่มสะสมคำอ้างอิงภาษาอังกฤษและนำคณะกรรมการกำกับและหมอไมเนอร์ส่งมากกว่า 10,000 คน เมื่อเสร็จในขณะที่เขากำลังเผชิญหน้ากับการรักษาที่โรงพยาบาล Broadmoor Criminal Madman

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย