The Recall (2017) เดอะ รีคอลล์

THE RECALL (2017) เดอะ รีคอลล์

The Recall เดอะ รีคอลล์
เมื่อเพื่อนทั้งห้าพักบ้านริมทะเลสาบในวันหยุด… ระยะไกลที่พวกเขาคาดหวังอะไรน้อยกว่าเวลา…ที่ดีไม่ทราบว่าดาวเคราะห์อยู่ภายใต้การบุกรุกคนต่างดาวและการลักพาตัว

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย