The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015) โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ 2

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (2015) โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ 2
6.8

 The Second Best Exotic Marigold Hotel โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ 2
เมื่อชาวตะวันตกวัยเกษียณเดินทางไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่อินเดีย และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่โรงแรมบูติกเล็กๆแห่งหนึ่งในอินเดีย ที่มีหนุ่มน้อยชาวอินเดียเป็นผู้รับช่วงต่อดูแลกิจการจากบิดาผู้ล่วงลับ

หนังที่อุดมไปด้วยดารารุ่นลายครามชาวอังกฤษและอเมริกันซึ่งเป็นภาคต่อจาก The Best Exotic Marigold Hotel เรื่องนี้ จะน่าดูเหมือนภาคแรกหรือไม่ คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์มาเล่าให้ฟัง

 

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย