The Wall (2017) สมรภูมิกำแพงนรก

THE WALL (2017) สมรภูมิกำแพงนรก

The Wall สมรภูมิกำแพงนรก
ทหารอเมริกันสองคนถูกขังอยู่โดยมือปืนที่ตายด้วยกำแพงที่ไม่มั่นคงระหว่างพวกเขาเท่านั้น

 

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย