The Whistleblower (2010) ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก

THE WHISTLEBLOWER (2010) ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก

 The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก
สร้างจากเรื่องจริงของแคธี่ (ราเชล ไวซ์) ตำรวจหญิงชาวอเมริกันที่อาสาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สันติภาพหลังสงครามใน บอสเนีย ความหวังของเธอคือช่วยฟื้นฟูประเทศที่เสียหายขึ้นมาใหม่ แต่กลับได้พบกับการคอร์รัปชั่น แผนคบคิด และความโสมมระดับโลก

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย