Vampyre Nation ฝูงแวมไพร์ยึดสยองเมือง

VAMPYRE NATION ฝูงแวมไพร์ยึดสยองเมือง

Vampyre Nation ฝูงแวมไพร์ยึดสยองเมือง
บูชาเรสท์ โรมาเนีย ในอนาคตอันใกล้ มนุษย์ทั้งเมืองเริ่มลดลง และแวมไพร์ขยายพันธุ์มากขึ้น จนรัฐบาลประกาศให้อยู่ร่วมกันอย่างเปิดเผย แต่ความเป็นจริงสองเผ่านี้จะอยู่ร่วมกันได้หรือ ในเมื่อเลือดมนุษย์คือเอาหารที่ขาดไม่ได้ของพวกแวมไพร์

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย